سرویس پاور شامل نامحدود حجم است و در صورت مشکل بازگشت وجه را ضمانت میکند.

مقدار مبلغ اشتراک انتخابی خود را به شماره کارت  ۶۲۱۹۸۶۱۹۴۹۴۳۱۷۸۶  به نام  فاطمه خوشرو  بلوبانک واریز کرده و تصویر رسید رو بارگزاری کنید.

جهت تکمیل خرید؛ دکمه ثبت خرید رو بزنید 🙂

پشتیبانـی

در صورت هرگونه سوال میتوانید به codersedd@ در تلگرام پیام دهید

اپلیکیشن های سرویس پاور